Beroep tegen verkeersboete

Niet eens met verkeersboete? Dan kunt u hier in beroep gaan in Mulderzaken. Deze herkent u aan de dikgedrukte M rechtsboven op de beschikking van het CJIB. Ga op tijd in beroep. Op de beschikking staat voor welke datum dit moet.

Wob-verzoeken, klachten of ingebrekestellingen, worden niet via dit loket in behandeling genomen.

Waarom wilt u in beroep gaan?

Ik ben het niet eens met de betaling aan het CJIB. Bijvoorbeeld: ik heb een vraag of klacht over de gespreide betaling of verhoging van de boete.

Het Openbaar Ministerie kan u hierbij helaas niet helpen. Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) gaat over het innen van boetes.

Ik ken de geadresseerde niet of er is een schrijffout gemaakt in de naam of het adres.

Kent u de geadresseerde niet? Stuur de beschikking dan in de originele envelop terug naar het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Schrijf op de envelop "Geadresseerde woont hier niet - retour afzender". In beroep gaan is niet nodig.

Is in uw naam of adres een schrijffout gemaakt? Als u wil dat dit wordt gewijzigd, kunt u in beroep gaan. Let op: Een schrijffout is geen reden om de beschikking te vernietigen.

Om in beroep te gaan, klikt u hieronder op "Ik vind de beschikking onjuist of door omstandigheden onterecht."

Ik wil bewijsstukken inzien (bijvoorbeeld een foto of ijkrapport).

Bewijs kunt u opvragen bij de opsporingsinstantie. De contactinformatie staat op de beschikking.

Foto opvragen?
Foto’s van een overtreding kunt u online bekijken in het Digitaal Loket van het CJIB.

Lease- of bedrijfsauto?
Ook dan kunt u in het Digitaal Loket van het CJIB de foto bekijken. U moet dan wel met uw persoonlijke DigiD inloggen met een extra controle via sms.

Let op: als u de foto of andere informatie opvraagt, moet u nog steeds op tijd in beroep gaan.

Ik heb een klacht over de persoon die mij bekeurde.

U kunt een klacht indienen bij de organisatie waar deze persoon werkt. Contactinformatie van deze organisatie staat op de beschikking.

Ik vind de beschikking onjuist of door omstandigheden onterecht.

Verder gaan met een opgeslagen beroep

Gaat u namens iemand anders in beroep?

Lees de voorwaarden