Beroep tegen verkeersboete

Niet eens met verkeersboete? Dan kunt u hier in beroep gaan in Mulderzaken. Deze herkent u aan de dikgedrukte M rechtsboven op de beschikking van het CJIB. Ga op tijd in beroep. Op de beschikking staat voor welke datum dit moet.

Wob-verzoeken, AVG-verzoeken, beroepen bij de kantonrechter, klachten of ingebrekestellingen worden niet via dit loket in behandeling genomen.

In beroep bij de kantonrechter (tweede beroepsfase)

Dit kan nog niet digitaal. Klik hier voor meer informatie.

Op dit moment is het nog niet mogelijk digitaal in beroep te gaan tegen een beslissing van de officier van justitie.

U bent eerder in beroep gegaan bij de officier van justitie. Deze heeft op uw beroep beslist. Als u het met deze beslissing niet eens bent, kunt u per brief in beroep gaan bij de kantonrechter.

Vermeld in uw brief altijd:

  • het CJIB-nummer
  • waarom u het met de beslissing van de officier van justitie niet eens bent
  • uw naam en adres

Onderteken uw brief en stuur (een kopie van) de beslissing mee.

Stuur uw brief naar:
Parket CVOM
Afdeling Kanton
Postbus 8225
3503 RE Utrecht

Ingediend beroep aanvullen

Dit kan nog niet digitaal. Klik hier voor meer informatie.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om uw eerder ingediende beroep digitaal aan te vullen.

U wilt informatie aan uw beroep toevoegen, of de officier van justitie heeft hierom gevraagd? Dit moet per post.

Hebt u over dit beroep al eerder een brief ontvangen van Parket CVOM? Vermeld dan de gegevens die bij "Ons kenmerk" in deze brief staan. Vermeld in uw brief ook altijd het CJIB-nummer.

Hebt u een verzoek om meer informatie van de officier van justitie ontvangen, stuur dan ook een kopie van die brief mee.

Stuur uw brief naar:
Parket CVOM
Afdeling Mulder
Postbus 50 000
3500 MJ Utrecht

Ingediend beroep intrekken

Dit kan nog niet digitaal. Klik hier voor meer informatie.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om uw eerder ingediende beroep digitaal in te trekken.

U bent eerder in beroep gegaan bij de officier van justitie of de kantonrechter en u wilt dit beroep intrekken.

Intrekken naar aanleiding van een brief van de officier van justitie
Wilt u uw beroep intrekken omdat de officier van justitie u daarom heeft verzocht? Onderteken dan de antwoordkaart die u hebt ontvangen en stuur deze (zonder postzegel) naar:

Parket CVOM
Afdeling Kanton
Antwoordnummer 53043
3503 VB Utrecht

Intrekken om een andere reden
Wilt u om een andere reden uw beroep intrekken? Stuur dan een brief naar Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM).

Vermeld in uw brief altijd:

  • het CJIB-nummer
  • dat u uw beroep intrekt

Hebt u over dit beroep al eerder een brief ontvangen van Parket CVOM? Vermeld dan de gegevens die bij "Ons kenmerk" in deze brief staan.

Onderteken uw brief en stuur deze naar:

Parket CVOM
Afdeling Mulder
Postbus 50 000
3500 MJ Utrecht

Let op: Hebt u het (volledige) bedrag van de beschikking (nog) niet betaald? Zorg er dan voor dat u dit op tijd doet. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met het Centraal Justitieel Incassobureau.

Verder gaan met een opgeslagen beroep

Gaat u namens iemand anders in beroep?

Lees de voorwaarden